Please enable JS

Avís Legal

Avis legal
Benvingut la  pàgina WEB de l’Associació Estació Nàutica Roses – Cap de Creus. 
A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquest pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i per tant, accepte les clàusules detallades en aquest document.
1-IDENTIFICACIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Servicios de Sociedad de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que Nombre Empresa es un domini de l’empresa Nombre de Empresa amb domicili social en Avgd. De Rhode s/n (Oficines del Port Esportiu)  i amb telèfon +34 972 45 90 67.
La societat es denomina Associació Estació Nàutica Roses – Cap de Creus con CIF G-55074041 que figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona. 
2-NORMES D’UTILITZACIÓ
L’ usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc WEB  així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.
3-PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les pàgines de la WEB i la informació o els element que conte, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals l’Associació Estació Nàutica Roses – Cap de Creus o les empreses del seu grup son titulars  o amb llicencies legítimes.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport mitjà sense l’autorització prèvia i expressa.
4- RESPONSABILITAT
La nostra intenció es la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i la màxima qualitat.
De totes maneres, li informen que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstancies alienes a la nostra voluntat.
L’Associació Estació Nàutica Roses – Cap de Creus  no es responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines WEB de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
L’Associació Estació Nàutica Roses – Cap de Creus  no es fa responsable dels perjudicis que es poden derivar, entre altres de:

Interferències, interrupcions, errades, omissions, averies telefòniques, retards, boquejos o desconnexions en el funcionament del sistema, motivades per deficiències, sobrecarregues i errades en les línies i xarxes de telecomunicacions

Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus o a través de qualsevol mitjà de comunicació.

Ús indegut o inadequat del lloc WEB.

Errades produïdes per un mal funcionament del navegadors o pel ús de versions no actualitzades del mateix

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícits o incorrecte del lloc WEB, podrà ser reclamat per danys i perjudicis causats.
Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega  no raonable sobre el funcionament del lloc WEB.
5- Legislació
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.
 

Activitats top
Allotjament top
Navega a la Badia de Roses